O železné oponě

Od Štětína na Baltu po Terst na Jadranu se nad Evropou snesla železná opona.

W. Churchill, Fulton, jaro 1946, ku příležitosti návštěvy USA

Železná opona je označení, které se používá pro soustavu opatření, jež měla obyvatelům Československa a zbytku východního bloku mezi lety 1948 – 1990 zabránit v překročení hranic směrem na Západ bez souhlasu politického aparátu.

Železná opona se průběžně měnila. Ze začáku obsahovala i nášlapné miny a ploty nabité vysokým napětím, později byly využívány spíše méně smrtící prostředky.

Ochrana hranic však vždy stála nejvíce na pohraniční stráži, což byly ozbrojené jednotky zodpovědné za ochranu hranic.

Svoboda s sebou nese mnoho obtíží a demokracie není dokonalá. Ale nikdy jsme nemuseli postavit zeď, abychom udrželi lidi uvnitř – abychom jim zabránili odejít.

J. F. Kennedy